đề kháng

Trong tuần lễ đầu trẻ sơ sinh có những thay đổi sinh lý như thế nào?

Cần hiểu rõ từng chứng bệnh của trẻ, các bà mẹ và các ông bố có cách xử trí kịp thời. Những trường hợp nào