tranh thêu chữ thập hình con ngựa

Hiện nay lỗi sắp xếp sai lệch phong thủy có thể dẫn đến những điều không may mắn

Điều này đã được người xưa áp dụng, trong phòng ngủ của các vị hoàng đế Trung Quốc thường treo những bức bình phong, tranh